דף הבית
מאמרים
פיצוי בגין איבוד מזוודה

פיצוי בגין איבוד מזוודה

איבוד מזוודה - פיצוי בגין איחור בהגעת מזוודה

 

פיצוי בגין איבוד מזוודה – מהו הפיצוי שתקבלו במקרה והמזוודה ששלחתם בטיסה אבדה?

 

לא מעטים הם המקרים שבהם נוסעים השולחים מזוודה משדה התעופה הולכת לאיבוד או מאחרת להגיע, ובמקרים כאלה רבים שואלים האם הם יהיו זכאים לקבל פיצוי בגין איבוד מזוודה או עיכוב בקבלת מזוודה. שכן במצבים מעין אלה, עשויים לגרום לנוסעים לאי נוחות רבה, כמו גם לאבדן ציוד אישי יקר, ולאבדן ימי חופשה לטובת רכישת ציוד וביגוד חילופי.

 

בנושא זה חלות הוראות של אמנות שונות העוסקות בתחום עליהן חתומה ישראל (וביניהן, אמנת ורשה ואמנת מונטריאול), וחוק התובלה האווירית, במסגרתן מוטלת אחריות כמעט מוחלטת על חברות התעופה כלפי הנוסעים "בגין השמדה, אבדן או היזק של כבודה", שאינה דורשת כל הוכחה, ובלבד שהנזק למזוודה נגרם החל מרגע בו היא נמסרה לחברת התעופה, ועד לרגע שבו הנוסע אמורה היה לקבלה חזרה לידיו, בהגיעו ליעד.

 

יחד עם זאת ברוב המקרים, הפיצוי שייפסק לטובת הנוסעים על-ידי בתי משפט ל- תביעות קטנות בגין הנזק לא יהיה שווה לנזק שנגרם להם בפועל, למעט במקרים עליהם הצהיר הנוסע שהנו בעל המזוודה בדבר הצהרת ערך מיוחדת.

 

כך לדוגמה נוסעת שאיבדה את מזוודתה במהלך טיסה להודו, הגישה תביעה ע"ס 13,324 ש"ח כנגד חברת התעופה אוזבקיסטן אירוויז שבאמצעותה טסה, ובית המשפט החליט לפסוק עבורה סך של 5,000 ₪ בלבד, לאחר שציין כי במסגרת קביעת שיעור הפיצוי, הוא הביא בחשבון, בין היתר, את העובדה שהמזוודה אבדה לנוסעת בטיסת ההלוך, ואת ימי הטיול שנאלצה היא להפסיד על מנת לרכוש ציוד בסיסי עבורה.

איך מחושב פיצוי בגין איבוד מזוודה?

 

להבדיל מהוראותיו של חוק טיבי המסדיר פיצוי אחיד לנוסעים בגין עיכובי וביטול טיסות המבוסס על המרחק האווירי של הטיסה, בנושא של איבוד מזוודות אין פיצוי אחיד.

 

ככל ואין בידי הנוסע את משקלה המדויק של המזוודה שאבדה, בדרך כלל קובעים את משקלה על פי המשקל המקסימלי המותר לנוסע לשלוח שהנו 20 ק"ג. הפיצוי בגין אובדן מזוודה במשקל של 20 ק"ג, הנו בסך של 2,000 ₪ (בקירוב), כלומר, כ-100 ₪ לק"ג. היה והנוסע הוכיח כי היה קיים במזוודה שאבדה ציוד יקר ערך (על-ידי למשל המצאת קבלות על התכולה שהייתה במזוודה), הסכום המקסימלי במקרה כזה שהוא יוכל לקבל יהא בסך של 6,000 ₪ לערך, לאור הגבלת שיעור הפיצוי הקבוע במסגרת האמנות.

 

לדוגמה, נוסעת שחזרה מאוקראינה לישראל באמצעות חב' אל על, תבעה את החברה, ודרשה לקבל פיצוי ממנה בסך של 10,800 ₪ בעקבות אבדן מזוודתה. בית המשפט חייב את חב' אל על לשלם לה פיצוי בסך של 1,800 ₪ בלבד, וזאת לאחר שקבע כי המזוודה שאבדה לה שקלה 20 ק"ג, ובהתבסס על מחיר בסך 26 דולר לקילו.

 

פיצוי בגין עגמת נפש על איבוד מזוודה

 

מלבד הפיצוי המוענק לנוסעים בגין הנזק הישיר שנגרם להם עקב אבדן המזוודה (קרי, בשל התכולה שהייתה מצויה במזוודה), קיימת מחלוקת בבתי המשפט אם נוסעים רשאים לקבל פיצוי נוסף בגין עוגמת נפש שנגרמה להם. ישנם שופטים אשר כן מקבלים דרישה לפיצוי בגין עגמת נפש, אך ניתן לומר, כי על מנת "לזכות" בפיצוי זה, על הנוסע להוכיח בפני בית המשפט באופן חד משמעי, כי נגרמה לו עגמת נפש ממשית בגין אבדן המזוודה, וגם במקרה כזה, עשוי בית המשפט לפסוק לו לא יותר ממאות שקלים בודדים.

 

עוד יש לציין, כי במהלך שנת 2019 ניתן על-ידי בית המשפט המחוזי פסק דין משמעותי בתחום זה, במסגרתו נדחה ערעור שהגישה חברת התעופה איברה, תוך שבית המשפט המחוזי בהרכב של 3 שופטים קבע כי ניתן לחייב חברת התעופה לשלם לנוסעים פיצוי על עיכוב בהגעת מזוודה עבור עוגמת נפש, זאת בכפוף לתקרת הפיצוי הקבועה באמנה.

 

איחור בקבלת המזוודה

 

פיצוי בגין איחור בקבלת המזוודה שונה מאשר פיצוי בגין איבוד מזוודה. הפיצוי המתקבל בגין איחור בקבלת המזוודה מחברות התעופה או הנפסק על-ידי בית המשפט נמוך יותר בדרך כלל, ומבוסס על החזרת כסף לנוסע בגין רכישת ביגוד וציוד בסיסי באופן אובייקטיבי. כאשר אין בידי הנוסע קבלות בגין רכישות אלה, בית המשפט יקבע פיצוי זה על דרך של אומדן.

 

בנוסף, ככל ובית המשפט ישכנע על פי נסיבותיו הספציפיות של כל מקרה – שנגרמה לנוסעים עגמת נפש ממשית בשל העיכוב בקבלת המזוודה, הוא עשוי לפסוק לטובתם פיצוי נוסף. כך לדוגמה אם נסיעתם של הנוסעים תוכננה למשך 5 ימים ו-4 ימים מתוכם היו הנוסעים ללא מזוודותיהם, עשוי בית המשפט לפסוק עבורם פיצוי נוסף בגין עגמת הנפש שנגרם להם במהלך נסיעתם.

 

טיפים להתמודדות עם המקרה

 

היה ואירע לכם מקרה של אבדן מזוודה או איחור בהגעתה, מומלץ להגיש את תלונתכם לחברת התעופה מיד עם היוודע הדבר וללא כל עיכוב, וכן מומלץ שהפניה תעשה בכתב ולא בעל פה (כלומר לא רק להתקשר לנציגת החברה, אלא לשלוח מכתב באמצעות דואר רשום), ואל המכתב לצרף אסמכתאות (ככל וניתן) אודות התכולה שהייתה לכם במזוודה, כמו גם קבלות של ציוד שנאלצתם לרכוש בגלל אבדן המזוודה או עיכובה.

 

אין באמור במאמר זה, כדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי

מעוניינים לקבל מידע נוסף?