דף הבית
מאמרים
תזכיר חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (תיקון – הוראת שעה)

תזכיר חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (תיקון – הוראת שעה)

על רקע התפשטות נגיף הקורונה ברחבי העולם שגרם וגורם לביטולים של אלפי טיסות, הגיש משרד התחבורה תזכיר שנקרא: "חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (תיקון – הוראת שעה), התש"ף – 2020", בו מוצע לשנות זמנית את נוסח הוראות חוק שירותי תעופה

מטרת התיקון המוצע

במסגרת התזכיר מצוין כי מטרתו היא: "לצמצם את נזקי חברות התעופה, עקב המשבר החריף אליו נקלע ענף התעופה האזרחית, בשל ההתמודדות העולמית עם נגיף הקורונה… בשל היקף עצום של ביטול כרטיסי טיסה על ידי נוסעים מישראל ואליה, עקב החששות מוירוס הקורונה החדש, ומגבלות שהוטלו הן בהקשר כניסה לישראל והן בהקשר חובת בידוד בבית ובבית חולים, עלולות חברות התעופה להיקלע למשבר כלכלי חריף עד כדי חוסר פירעון"

 

עוד מצוין בתזכיר כי יש מקום בעת הזו: "לצמצם את ההטבות להן זכאי נוסע, לתקופת הוראת השעה בלבד, ולאזן בצורה נכונה יותר בין העלויות והנזקים האדירים המצרפיים הנגרמים לחברות התעופה בעת הזאת, לבין הנזקים האישיים הנגרמים לכל נוסע ונוסע עקב איחור וביטול של טיסות."

 

אילו שינויים מבוקש לשנות בחוק המקורי?

שינוי הגדרת "טיסה שבוטלה"

 

התזכיר מציע לשנות בין היתר במסגרת חוק שירותי תעופה, את ההגדרה הקבוע בחוק של "טיסה שבוטלה", באופן שיחול רק על "טיסה שהמריאה שהוקדמה או באיחור של 12 שעות לפחות", זאת לעומת ההגדרה המקורית הקובעת כי טיסה שבוטלה היא גם במקרים של עיכוב בטיסה של 8 שעות.

 

צמצום שירותי סיוע וזכאות הנוסעים לקבל החזר כספי

 

בנוסף מוצע בתזכיר לצמצם את ההטבות שעל חברות התעופה לספק לנוסעים שטיסתם בוטלה, באופן שהן תהיינה מחויבות לספק לינה ללילה אחד בלבד עד להמראת הטיסה החלופית, ותהיינה פטורות מלשלם לנוסעים פיצוי על ביטול טיסה. עוד מוצע שבמקרה של עיכוב בטיסה שבין 5 ל-12 שעות, יהיו הנוסעים זכאים לקבל כרטיס טיסה חלופי בלבד, לעומת החוק המקורי הקובע כי במקרה של עיכוב בטיסה של מעל 5 שעות, יהיו הנוסעים רשאים לבטל את טיסתם ולקבל את התמורה חזרה או לקבל כרטיס לטיסה חלופית.

 

בנוסף מוצע בתזכיר, כי פרק הזמן שתידרשנה חברות התעופה להשיב לנוסעים את כספם במקרה של ביטול טיסה יהא 90 ימים במקום 21 ימים כפי שקבוע במסגרת החוק המקורי, וכן כי תהיה להוראה זו תחולה רטרואקטיבית, מאחר וככל והוראות שעה אלו יכנסו לתוקף, תוקפן יחול מיום 20.2.2020 עד ליום 30.4.2020, ושר התחבורה אף יהיה רשאי להאריך את תוקפן באמצעות צו.

 

עמדת משרדנו בנוגע לנוסח התזכיר

 

משרדנו סבור כי נוסח התזכיר המוצע הוא חד צדדי ואינו עולה בקנה אחד עם תכליתו הצרכנית של חוק שירותי תעופה. בעקבות כך, נשלח מטעם עו"ד אהוד פאי מכתב למשרד התחבורה ובו הערות והסתייגויות לנוסח המוצע של התזכיר.

 

הודעת משרד התחבורה בארה"ב: ביום 3.4.2020 פרסם משרד התחבורה בארה"ב הודעה לציבור, ובה הובהר שהנוסעים זכאים לבחור בין קבלת החזר כספי לבין כרטיס לטיסה חלופית גם במקרים של ביטולים עקב משבר הקורונה.

 

 

לעיון במכתבנו למשרד התחבורה – לחצו כאן

 

לעיון בנוסח תזכיר חוק שירותי תעופה – לחצו כאן

 

לעיון בנוסח הסופי של התיקון לחוק שפורסם ביום 14.7.2020 ברשומות – לחצו כאן

 

לעיון בהודעת משרד התחבורה בארה"ב – לחצו כאן

 

מעוניינים לקבל מידע נוסף?