דף הבית
תביעות קטנות

תביעות קטנות

משרדנו בעל ניסיון רב במתן ייעוץ משפטי עבור תובעים ונתבעים במסגרת תביעות קטנות, לרבות בחינת הסיכויים לקבלת התביעה, ניסוח מכתבי דרישה ותגובה, ניהול מו"מ, ניסוח כתבי טענות הכוללים את סעיפי החוק ופסקי דין רלוונטיים והכנה לדיונים.

 

אומנם הכלל הוא שבעלי הדין בדיונים בבתי משפט תביעות קטנות אינם מיוצגים על-ידי עורכי דין (אלא אם כן ניתן לכך היתר), יחד עם זאת, בעלי הדין רשאים להסתייע בעורכי דין לצורך כתיבת כתבי הטענות, ועורכי הדין גם רשאים להכין את בעלי הדין לפני הדיון.

 

כך לדוגמה, במרבית ההליכים במסגרת תביעות קטנות על-ידי אזרח כנגד תאגיד, מאחורי הקלעים עורכי הדין של אותו תאגיד הם אלה שעוסקים בפועל בתביעה, מנהלים מו"מ עם התובעים, כותבים את כתבי הטענות, ומכינים את הנציג שיגיע לדיון בבית המשפט.

 

כך שאם הנכם מעוניינים שכתבי הטענות מטעמכם גם כן יהיו מקצועיים, ושהשופט/ת שידונו בתיקכם יקבלו את מלוא התמונה לאשורה הן מבחינה עובדתית והן מבחינה משפטית, הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו.

ליצירת קשר עם משרדנו:

'מטרתו של בית המשפט לתביעות קטנות היא לאפשר הליך מהיר ושאינו יקר לתביעות בסכומי כסף קטנים ולמנוע מהצרכן את הקשיים הכרוכים בהגשת תביעה בצינורות השיפוט המקובלים' (ציטוט דבריה של כב' השופטת עדנה ארבל ברע'א 5711/08, רשל פרטוק נ' סול טורג'מן בע'מ – פורסם בנבו)

איזה תביעות אפשר להגיש לבית משפט לתביעות קטנות?

 

במסגרת תביעה לבית משפט לתביעות קטנות ניתן להגיש תביעה עד לסכום של 33,900 ש"ח (נכון לחודש ינואר 2019), סכום זה מתעדכן מעת לעת במסגרת צו בתי המשפט (שינוי סכום התביעה בתביעות קטנות), התשס"ח-2008. הגשת התביעה כרוכה בתשלום אגרה בשיעור של 1% מסכום התביעה.

 

תביעה לבית משפט לתביעות קטנות יכולה להיות מוגשת רק על-ידי אנשים פרטיים (קרי – חברות פרטיות לא רשאיות להגיש תביעה לבית משפט לתביעות קטנות).

 

יש לשים לב, שלא כל תביעה ניתן להגיש לבית משפט לתביעות קטנות. כך למשל תביעה הקשורה ליחסי עובד מעביד לא ניתן להגיש לבית משפט לתביעות קטנות, גם אם סכומה לא עולה על הסכום המקסימלי, מאחר והסמכות לדון בתביעות אלה הנה לבית הדין לעבודה בלבד.

האם עורך דין יכול ייצג בתביעות קטנות?

 

הכלל הוא שבעלי דין במסגרת תביעות קטנות לא יכולים להיות מיוצגים על-ידי עורכי דין, אלא רק אם בית המשפט נותן היתר מיוחד לייצוג אשר יינתן "מטעמים מיוחדים שיירשמו" כנדרש בסעיף 63(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984.

 

כלל זה עולה בקנה אחד עם תכליתו של בתי משפט לתביעות קטנות אשר נועד לייעל ולקצר הליכים המתנהלים בבית משפט לתביעות קטנות וכן נועד "לפשט את ההליכים עבור האזרח מן השורה והצרכן הקטן, והן בעיקרון השוויון ובשמירת האיזון בין המתדיינים" (דבריה של כבוד השופט בדימוס עדנה ארבל ברע"א 5711/08 פרטוק נגד סול טורג'מן בע"מ).

 

יחד עם זאת, אין מניעה כי עורכי הדין יספקו לבעלי הדין ייעוץ משפטי במסגרת הליך המתנהל בבית משפט לתביעות קטנות, לרבות כתיבת כתבי הטענות.

הדיון בבית משפט לתביעות קטנות

 

לאחר הגשת התביעה, מזכירות בית המשפט לתביעות קטנות אמורה להמציא את כתב התביעה אל הנתבע. יחד עם זאת, על התובעים לוודא שכתב התביעה הומצא לנתבע בפועל, ובמידת הצורך להמציא אותה בעצמם לנתבע.

 

לאחר המצאת התביעה, בית המשפט קובע מועד לדיון שבדרך כלל מתקיים תוך מספר חודשים (תלוי בעומס של בית המשפט אליו הוגשה התביעה). לרוב במסגרת תביעות קטנות, מתקיים דיון אחד בלבד ובמהלכו נותן בית המשפט פסק דין. לעתים פסק הדין ניתן על-ידי בית המשפט כעבור מספר שבועות לאחר מועד הדיון. זאת לעומת תביעה בסדר דין רגיל אשר עשויה להימשך כשנתיים ובמהלכה מתקיימים מספר דיונים.

 

*אין באמור לעיל בכדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי

רוצים לדעת מה הוא סכום התביעה המקסימלי שניתן להגיש במסגרת תביעות קטנות? מוזמנים לקרוא את המאמר שלהלן.
בעיקרון חל איסור על עורכי דין לייצג בעלי דין בתביעות קטנות. יחד עם זאת, עורכי דין כן יכולים לסייע לבעלי דין בהליך. רוצים לדעת איך? מוזמנים לקרוא את המאמר שלהן.
רוצים לדעת מה קורה לאחר שאתם מגישים את התביעה לבית משפט לתביעות קטנות? מוזמנים לקרוא את המאמר שלהלן.

מעוניינים לקבל מידע נוסף?