דף הבית
תביעה תאונת דרכים

תביעה תאונת דרכים

על מנת שנפגע במסגרת תביעה תאונת דרכים יהא זכאי לקבל פיצויים, עליו להוכיח שהנזק הגופני נגרם לו עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה.

המבחן לסיווג תאונה כתאונת דרכים הוא משולב, ובמסגרתו יש מקום לבדוק אם אירוע התאונה נכנס להגדרה הבסיסית של תאונת דרכים הקובעת את התנאים הבאים: (1) מאורע; (2) נזק גוף; (3) עקב; (4) שימוש; (5) ברכב מנועי; (6) למטרת תחבורה;

במידה והאירוע לא נכנס תחת ההגדרה הבסיסית של תאונת דרכים, יש מקום לבחון אם הוא נופל באחד המקרים הבאים: התפוצצות או התלקחות של הרכב בשל רכיב או חומר אחר החיוני לנסיעה, לרבות במקרים בהם האירוע נגרם עקב פגיעה ברכב שחנה במקום שאסור לחנות בו או עקב ניצול הכוח המכני של הרכב.

ככל והאירוע נופל בהגדרה הבסיסית או באחת החלופות הנ"ל, יש לבחון אם הוא לא התרחש כתוצאה ממעשה שנעשה במתכוון – שבמקרה כזה אין מדובר באירוע שמהווה תאונת דרכים על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

מבחן הקשר הסיבתי במסגרת תביעה תאונת דרכים

על מנת שאירוע יחשב כתאונת דרכים, צריך להתקיים קשר סיבתי עובדתי וקשר סיבתי משפטי. ישנם מקרים בהם יכול להיקבע שקיים קשר סיבתי עובדתי, אולם הקשר הסיבתי משפטי לא מתקיים מקום בו למשל – בית המשפט מגיע למסקנה כי הרכב שימש "כזירה" בלבד לאירוע שהתרחש בתוכו.

קשר סיבתי עובדתי

מבחן זה בוחן את השאלה האם האירוע שגרם לנפגע לנזק גוף עונה להגדרת "שימוש ברכב למטרת תחבורה". כלומר, את הזיקה בין השימוש ברכב למטרות תחבורה לבין נזקי הגוף שנגרמו לנפגע מבחינה עובדתית, המבחן לקיומו של קשר סיבתי עובדתי הוא "הסיבה שבלעדיה אין", ובו נבחנת השאלה – האם אלמלא השימוש למטרות תחבורה, לא היה נגרם לנפגע הנזק.

קשר סיבתי משפטי במסגרת תביעה תאונת דרכים

ישנם מקרים בהם הקשר הסיבתי העובדתי מתקיים אך הקשר הסיבתי המשפטי לא. כך לדוגמה, במקרים בהם נפגע נוסע או נהג ברכב בשל אירוע שלא היה לו קשר לרכב או לאביזריו או למצב הדרך, יטה בית המשפט לקבוע כי אין קשר משפטי בין הנזק שנגרם לנפגע לבין הנסיעה ברכב ושלא מדובר בתאונת דרכים על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, מאחר ולא מדובר בנזק שנגרם עקב "שימוש ברכב מנועי" כפי שנדרש בחוק.

בסוגיה זו מנה בית המשפט העליון בעבר מספר דוגמאות למקרים שלא ייחשבו כתאונת דרכים: כך למשל נקבע – כי במקרה בו אדם העולה לרכב עם כלב ועקב התרשלותו בשמירתו הכלב נשך נוסע אחר שישב ברכב, או במקרה בו אדם הנושא וירוס מדבק יושב ברכב ובעקבות עיטושיו ושיעוליו הוא גורם להדבקת נוסעים אחרים באותו וירוס או במקרה בו ילד עולה לרכב עם נחש ארסי בתוך קופסה, ועקב התרשלותו משתחרר הנחש מהקופסה ומכיש נוסע שברכב.

במקרים כאלה קבע בית המשפט שהנזק שנגרם לנפגע לא נגרם עקב "שימוש ברכב מנועי" כנדרש בחוק, בהתבסס בין היתר על מבחן הסיכון הבוחן את השאלה – האם השימוש ברכב תרם תרומה רלוונטית וממשית להתרחשות הנזק. במקרים בהם השימוש ברכב לא תרם תרומה רלוונטית לנזק שנגרם, הם אינם נכללים עם הסיכונים של שימוש ברכב אף אם הם התרחשו ברכב. לכן על הנפגע להוכיח במסגרת תביעתו – כי השימוש ברכב אכן תרם תרומה רלוונטית ממשית להתרחשות הנזק שנגרם לו.

מה זה מבחן הזירה במסגרת תביעה תאונת דרכים

מבחן נוסף שקיים הוא מבחן שנקרא "מבחן הזירה", בו נעזרים בתי המשפט במקרים גבוליים לצורך בחינת קיום קשר סיבתי משפטי, בו נבחנת השאלה – האם הרכב שימש רק כזירה לאירוע או האם השימוש בו גרם לאירוע, וכן על פי מבחן השכל הישר – האם השימוש שנעשה ברכב תרם באופן רלוונטי וממשי לקרות הנזק. במקרים בהם התשובה תהיה חיובית צפוי בית המשפט לקבוע שיש קשר סיבתי משפטי בין השימוש ברכב לבין נזק שנגרם לנפגע.

אין באמור לעיל בכדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי

מעוניינים לקבל מידע נוסף?