דף הבית
עורך דין תכנון ובניה

עורך דין תכנון ובניה

עורך דין תכנון ובניה

 

רבים שואלים עצמם באילו תחומים עוסק עורך דין תכנון ובניה? ובכן, תחום התכנון ובניה הוא תחום מורכב הכולל בתוכו לא מעט תתי נושאים. להלן נפרט בקצרה את התחומים המרכזיים שלרוב עורך דין תכנון ובניה עוסק בהם:

עורך דין תכנון ובניה - היטל השבחה

 

נושא היטל ההשבחה הנו אחד מהנושאים המרכזיים בתחום תכנון ובניה.  סעיף 1 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה מגדיר "השבחה" כך: "עליית שוויים של מקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג".

 

 

חוק התכנון והבניה קובע 3 פעולות תכנון שבגינן רשאית הוועדה המקומית לגבות היטל השבחה: (1) אישור תכנית (המוגדרת בסעיף 1(א) לתוספת כתכנית מתאר מקומית או תכנית מפורטת); (2) מתן הקלה; (3) התרת שימוש חורג. "

 

 

בנוסף לכך, קיימים 2 תנאים מצטברים שרק בהתקיימותם יוטל היטל השבחה ושהנם: (1) שווי המקרקעין עלה; (2) עקב אחת משלושת פעולות התכנון האמורות לעיל. ככל ועליית שווי המקרקעין לא נגרמה עקב פעולות התכנון הנ"ל (למשל בעקבות עליית מחירים כללית בשוק הנדל"ן) – לא ייגבה היטל השבחה. כמו כן, הוועדה לתכנון ובניה אינה רשאית לגבות היטל השבחה בגין תכנית שלא גרמה בפועל לעליית שווי המקרקעין או לחלופין שגרמה דווקא לירידת ערך [ובמקרה כזה ניתן להגיש תביעה לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה].

 

 

עורך דין תכנון ובניה - חריגות בניה

 

עורך דין מקרקעין אהוד פאי מסביר כי עבירות על פי חוק התכנון והבניה הן עבירות נפוצות מאוד ברחבי ישראל, ומבוצעות על ידי כל מגזרי האוכלוסייה. חלק מעבירות הבניה מבוצעות למטרות רווח (כגון: פיצול דירה, שימוש חורג), וחלק לצורך מטרות אישיות (כגון: הוספת תוספת בניה ללא היתר לצורך הרחבת בית המגורים, בניית יחידות דיור ללא היתר לצורך אחד מבני הבית וכו'), חלק מהעבירות מבוצעות על שטחי מגורים פרטיים, וחלקם על שטחים בייעוד ציבורי או חקלאי.

 

 

חריגות הבניה הוכרו על-ידי בית המשפט כ- "מכת מדינה", שיש להילחם ולמגר אותה. כך למשל ציין בית המשפט העליון בפסק דין ע"פ 917/85 הוועדה המקומית גליל מזרחי נ' אבו נימר: "לצערנו, הפכו עבירות נגד חוקי התכנון והבניה לחזון נפרץ, ורבים וגם טובים איש הישר בעיניו יבנה. זוהי פגיעה חמורה וקשה בשלטון החוק, המזולזל לעין השמש, ואין איש שם אל לב לאזהרת הגורמים המוסכמים ולפסקי הדין של בית המשפט".

 

 

לאור זאת תחום עבירות הבניה עבר בשנים האחרונות מהפך בישראל, לאור תיקון מס' 116 לחוק התכנון והבניה (אשר נכנס לתוקף ביום 25.10.17), במסגרתו הוחלף מלוא פרק האכיפה הדן בנושא חריגות בניה, והוסיף לגורמי האכיפה כלי אכיפה חדשים במטרה לייעל את האכיפה בתחום התכנון והבניה, לרבות קנסות מנהליים על עבירות בנייה.

 

 

העבירות המרכזיות הקיימות כיום במסגרת חוק התכנון והבניה בגין חריגות בניה הן: "עבודה אסורה" המוגדרת כך: "בנייה או עבודה הטעונה היתר שנעשתה בלא היתר או בניגוד לתנאי היתר", ועבירה של "שימוש אסור" המוגדרת כאחת מאלה: (1) שימוש במקרקעין הטעון היתר שנעשה בלא היתר, או בניגוד לתנאי היתר או שימוש במקרקעין בניגוד לתכנית; (2) שימוש בעבודה אסורה;

 

 

בנוסף לכך, קיים כיום שימוש רב בנושא צווים מנהליים כגון: צו מנהלי להפסקת עבודה, צו מנהלי להפסקת שימוש, צו הריסה מנהלי, צו מנהלי ארעי להפסקת עבודה, וכן קיימים סוגים שונים של צווים שיפוטיים כגון: צו שיפוטי למניעת פעולות, צו להריסת עבודה או הפסקת שימוש, צו הפסקה שיפוטי, צו הריסה בלא הליך פלילי ועוד.

 

מעוניינים לקבל מידע נוסף?