דף הבית
עורך דין תאונות דרכים

עורך דין תאונות דרכים

עורך דין תאונות דרכים אהוד פאי מסביר, מה כדאי לדעת בתביעות לפי חוק הפלת"ד, ממה מורכבים פיצויים לאחר תאונת דרכים, ומי לא יהיה זכאי לקבל פיצויים לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים?

 

תאונת דרכים כפי שנקבע במסגרת חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, היא מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה. בנוסף לכך, גם במקרים בהם נגרם נזק גוף עקב התפוצצות או התלקחות של הרכב שנגרמו בשל רכיב של הרכב או חומר אחר החיוניים לנסיעה ייחשבו כתאונת דרכים.

 

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים נחקק בישראל עוד בשנת 1975, וכבר בתקופה זו תאונות הדרכים בישראל היוו בעיה לאומית ממשית: "תאונות הדרכים בארץ היא אחת הבעיות הכלכליות והחברתיות הגדולות של המדינה. עם גידול האוכלוסיה וריבוי מספר כלי הרכב עולה בהתמדה מספר התאונות ומספר הנפגעים, הרוגים ופצועים, הולך וגדל." (ציטוט מתוך דברי ההסבר לחוק).

 

אחריות בתביעות תאונות דרכים

 

להבדיל מתביעות נזיקין "רגילות" בו נדרש התובע כדי לזכות בתביעה להוכיח הן אחריות והן נזק, במקרים של תאונות דרכים חלה אחריות מוחלטת על הנהג. כך קובע בנושא זה החוק: "המשתמש ברכב מנועי (להלן – הנוהג) חייב לפצות את הנפגע על נזק גוף שנגרם לו בתאונת דרכים שבה מעורב הרכב", ובמקרים בהם קרתה תאונה שבה היו מעורבים מספר כלי רכב: "תחול על כל נוהג האחריות לנזקי גוף של מי שנסע בכלי הרכב שלו". על כן במקרים בהם מתרחשת תאונה הנכנסת להגדרת תאונת דרכים, סוגיית האחריות אינה רלוונטית ומי שאחראי לפצות את הנפגע הוא הנהג שנהג ברכב, קרי חברת הביטוח שביטחה בביטוח חובה את הרכב בו התרחשה התאונה.

 

נזק גוף בתביעות לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 

הסוגיה המרכזית שנבחנת בדרך כלל במסגרת תביעות ומתוך הנחה שמדובר באירוע שנכנס להגדרה של תאונת דרכים, היא שאלת הנזק הגופני שנגרם לנפגע כתוצאה מהתאונה. לכן, כאשר מוגשת תביעה לבית המשפט מוגשת גם בקשה למינוי מומחה רפואי בתחומים הרלוונטיים בהם נפגע התובע בתאונה, ובמקרים בהם נקבע לתובע נכות על פ דין על-ידי המוסד לביטוח לאומי בשל הפגיעה שנגרמה לו בתאונת הדרכים, תחייב קביעה זו גם בתביעה האזרחית.

 

במסגרת חוות הדעת של המומחה הרפואי הממונה על-ידי בית המשפט, מעריך המומחה באם נשאר לנפגע נכות קבועה כתוצאה מהתאונה, ועל בסיס חוות דעת זו נקבע הפיצוי לנפגע, לכן קיימת חשיבות מרכזית לקביעתו של המומחה. לעיתים, ממונים בתביעה מספר מומחים בתחומים שונים.

 

שימוש ברכב מנועי

 

על מנת להיות זכאי לקבלת פיצויים מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, נדרש כאמור שהתאונה תהיה עקב "שימוש ברכב מנועי". הגדרה זו כוללת בין היתר, נסיעה ברכב, כניסה לתוכו או ירידה ממנו, החנייתו, דחיפתו או גרירתו, טיפול או תיקון דרך ברכב שנעשים על-ידי משתמש שלא במסגרת עבודתו.

 

פיצויים לאחר תאונת דרכים וחשיבות ייצוג עורך דין תאונות דרכים

 

כל אדם שנפגע בתאונת דרכים, לרבות נוסע, נהג והולך רגל, זכאי לקבל פיצויים עבור הנזקים שנגרמו לו כתוצאה מהתאונה. בנוסף גם קיימים מקרים בהם בן משפחה מדרגה ראשונה שנגרם לו נזק נפשי עקב פגיעת בן משפחה בתאונת דרכים יהא זכאי לקבל פיצויים.

 

אחד הדברים המשמעותיים בקביעת שיעור הפיצויים הוא חוות דעתו של המומחה הרפואי שמונה על-ידי בית המשפט, אשר מטרתו להעריך אם לנפגע נותרה נכות קבועה או זמנית כתוצאה מתאונת הדרכים, ובמידה ונותרה לו נכות קבועה על המומחה לקבוע את שיעור הנכות. בנוסף לעתים נדרש לשלוח למומחים שאלות הבהרה בנוגע לחוות דעתם. לכן, מומלץ להסתייע בעורך דין העוסק בתאונות דרכים ושיוכל לנהל את התביעה על מנת למקסם את גובה הפיצויים שניתן יהיה לקבל.

 

סכום הפיצויים שנפסק לנפגע מבוסס בעיקר על קביעת שיעור הנכות שנותרה לו כתוצאה מהתאונה, ועל פי ראשי נזק כגון: אובדן כושר השתכרות והפסדי שכר, כאב וסבל, הוצאות רפואיות, והוצאות משפט. שיעור הפיצויים מבוסס בין היתר, על שיעור הנכות הרפואית ותפקודית שנותרה לנפגע כתוצאה מהתאונה, גילו והתקופה בה היה מאושפז, יכולת תפקודו בעבודתו לאחר התאונה ושיעור הכנסתו.

 

מי לא יהיה זכאי לקבל פיצויים לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים?

 

ישנם מספר מקרים בהם אדם שנפגע בתאונת דרכים לא יהא זכאי לקבל פיצויים לפי החוק. כך למשל, במקרים בהם הנפגע גרם לתאונה במתכוון; או תוך שימוש ברכב ללא רשות; או מי שהיה ברכב וידע שהנוהג נוהג ברכב ללא רשות; או מי שנהג ברכב שאין לו רישיון לנהוג; או מי שנהג ברכב ללא ביטוח בתוקף לפי פקודת הביטוח או שהביטוח שהיה לו לא כיסה את שימוש ברכב.

 

בנוסף אף במסגרת הגדרת המונח תאונת דרכים נקבע, כי לא מקרה "שאירע כתוצאה ממעשה שנעשה במתכוון כדי לגרום נזק לגופו או לרכושו של אותו אדם, והנזק נגרם על ידי המעשה עצמו ולא על ידי השפעתו של המעשה על השימוש ברכב המנועי", לא ייחשב כתאונת דרכים.

 

קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים

 

במסגרת חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים הוקמה קרן שנקראת "קרנית" – קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, המטפלת בנזקי גוף ומפצה נפגעי תאונות דרכים שאין להם אפשרות לקבל פיצוי מחברות הביטוח בגין הנזק והסבל שנגרם להם כתוצאה מתאונת הדרכים שאירעה להם.

 

המקרים המרכזיים הרלוונטיים לקרנית, הם בעיקר במקרים בהם זהותו של הנוהג ברכב שבו הייתה התאונה אינו ידוע קרי במקרים של תאונות "פגע וברח"; או במקרים שאדם נפגע ברכב בו נהג אדם שאין לו ביטוח לפי פקודת הביטוח; או במקרים בהם אדם נפגע מרכב בו נהג אדם חסר רישיון נהיגה או מרכב גנוב או מרכב שנעשה בו שימוש בניגוד לתנאי פוליסת ביטוח החובה או שכלל אינו מבוטח.

 

שכר טרחה עורך דין תאונות דרכים

 

במסגרת חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים נקבע שיעור שכר טרחה שעורכי דין המייצגים תובעים בתביעות אלה רשאים לגבות. על בסיס הוראות אלה הוסדרו כללים הנקראים "כללי לשכת עורכי הדין (תעריף מקסימלי לשכר טרחה בטיפול בתביעות לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים)".

 

החוק וכללים אלו קובעים, כי שכר הטרחה שרשאי עורך דין לגבות במקרים של תביעות על פי חוק הפיצויים לנפגעים תאונות דרכים הוא: 13% מהסכום שנפסק לטובת הנפגע במקרים בהם התביעה הסתיימה בפסק דין; או שכר טרחה בשיעור של 11% במקרים בהם הושגה פשרה לאחר הגשת התביעה לבית המשפט; או שכר טרחה בשיעור של 8% עבור טיפול במקרה שהסתיים ללא הגשת תביעה לבית המשפט, כלומר במסגרת הליכים שהתקיימו מטעם הנפגע לחברת הביטוח לפני תביעה.

 

הבהרה: אין באמור לעיל בכדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי

מעוניינים לקבל מידע נוסף?