דף הבית
מה עושים אם המזוודה אבדה או אם המזוודה הגיע באיחור?

מה עושים אם המזוודה אבדה או אם המזוודה הגיע באיחור?

אני בשדה תעופה בחו'ל, המזוודה לא הגיעה. מה הצעדים שעלי לעשות? מה עושים במקרה שמזוודה הגיע עם נזק? אם לא נמצאה המזוודה כלל, מה גובה הפיצוי המקסימלי שאפשר לדרוש? מה הפיצוי בגין איחור בהגעת המזוודה?

קודם כל, על מנת לנסות ולצמצם את הסיכון שהמזוודה תאבד, מומלץ בעת מסירה לדיילת הקרקע להקפיד לרשום על התג המוצמד אליה את כתובתכם בכתב יד קריא ומספר הטלפון הישיר שלכם, וכן גם מומלץ לרשום הכתובת בה אתם מתכוונים לשהות בחו"ל.
היה וגיליתם לאחר הנחיתה שהמזוודה אבדה, חובה לגשת באופן מידי לדלפקי חברת התעופה בנמל התעופה אליו הגעתם או למחלקת האבדות, ולהודיע כי איבדתם את מזוודכם ולתעד את הודעתכם זו. רצוי גם לבקש ממי שאתם מודיעים לו על כך אישור בכתב המאשר את קבלת ההודעה.
גם במקרה כזה חובה לדווח ישירות לחברת התעופה בנמל התעופה אליו הגעתם, על הנזק שנגרם למזוודה שקיבלתם, וגם לתעד הודעתכם זו, רק שהפעם גם יש לכם אפשרות לצלם את המזוודה בסמוך למועד שקיבלתם אותה וגילתם את הנזק שנגרם לה במהלך הובלתה, ולצרף את תמונות אלה לאחר מכן לתביעתכם לחברת התעופה.
בטרם יציאתכם משדה התעופה, רצוי מאוד להקפיד למסור לנציגי חברת התעופה, את מספרי הטלפון הישירים שלכם, ואת הכתובת בה הנכם מתכוונים לשהות בחו"ל.
במידה ולאחר 24 שעות ממועד הנחיתה, המזוודה עדין לא הגיע לידכם, צרו קשר עם חברת התעופה ותבדקו מולם מה הסכום שתהיו זכאים לקבל מהחברה בגין רכישת מוצרים בסיסיים, ובהתאם לכך, תרכשו את המוצרים הבסיסים שאתם צריכים, סכום זה משתנה מחברה לחברה בהתאם למדיניות. כמובן שחובה לשמור את כל הקבלות בגין רכישות אלה, על מנת לצרפן לאחר מכן בתביעתכם לחברת התעופה לקבלת פיצוי והחזר הוצאות.

ככל ואין בידי הנוסע את משקלה המדויק של המזוודה שאבדה, בדרך כלל קובעים את משקלה על פי המשקל המקסימלי המותר לנוסע לשלוח שהנו 20 ק"ג. הפיצוי בגין אובדן מזוודה במשקל של 20 ק"ג, הנו בסך של 2,000 ₪ (בקירוב), כלומר, כ-100 ₪ לק"ג.
היה והנוסע הוכיח כי היה קיים במזוודה שאבדה ציוד יקר ערך (על-ידי למשל המצאת קבלות על התכולה שהייתה במזוודה), הסכום המקסימלי במקרה כזה שהוא יוכל לקבל יהא בסך של 6,000 ₪ לערך, לאור הגבלת שיעור הפיצוי הקבוע במסגרת האמנות הקיימות בתחום.
בגין איחור בקבלת המזוודה, הפיצוי המתקבל מחברות התעופה או נפסק על-ידי בית המשפט נמוך משמעותית, ומבוסס על החזרת כסף לנוסע בגין רכישת ביגוד וציוד בסיסי באופן אובייקטיבי. כאשר אין בידי הנוסע קבלות בגין רכישות אלה, בית המשפט יקבע פיצוי זה על דרך של אומדן.
בנוסף, ישנם מקרים בהם בית המשפט מחייב את חברת התעופה לשלם לנוסעים פיצוי כספי בגין עגמת נפש, אולם לצורך כך על הנוסעים להוכיח בפני בית המשפט כי אכן נגרמה להם עגמת נפש ממשית בשל העיכוב בקבלת המזוודות.

מעוניינים לקבל מידע נוסף?