דף הבית
מאמרים
התפטרות בשל הרעת תנאי העסקה

התפטרות בשל הרעת תנאי העסקה

התפטרות בשל הרעת תנאי העסקה – באילו מקרים בית המשפט ייקבע?

 

התפטרות בשל הרעת תנאי העסקה – קיימים מקרים רבים בהם מעסיקים נאלצים או מחליטים לשנות תנאים מסוימים במסגרת תנאי העסקתם של עובדיהם. לפעמים, המדובר באילוצים כלכליים שנאלצים המעסיקים לבצע, לפעמים שינויים ארגוניים לצורך התייעלות ולפעמים משום שהמעסיקים אינם שבעי רצון מתפקודו של עובד ספציפי, ולכן מעוניינים הם שיעבוד פחות או שיתפטר על מנת שלא יאלצו לשלם לו פיצויים.

 

במסגרת פסקי דין נקבעו מקרים בהם מעסיק שהרע את תנאי העובד ובשל כך נאלץ העובד להתפטר – כי התפטרותו זו תיחשב כ- התפטרות בשל הרעת תנאי העסקה, כלומר כדין מפוטר לאור הרעת תנאי אותו עובד ולכן, יהא זכאי אותו עובד לקבל פיצויים כאילו פוטר ולא התפטר מעבודתו.

 

חובת ידוע המעביד על כוונת העובד להתפטר בדין מפוטר בשל הרעת תנאים

 

כאשר עובד מסוים חושב שהמעביד הרע את תנאי העסקתו, ואותו עובד מעוניין להודיע על התפטרות בשל הרעת תנאי העסקה, על אותו עובד לתת הזמנות למעביד לשנות את "הרעת התנאים" ולהעמיד את המעביד על כוונתו להתפטר בגלל הרעת תנאי העסקתו, כך שתהא למעביד הזמנות לסילוק הסיבה, ואם בכל זאת המעביד לא דבר על מנת להחזיר את תנאי העסקתו של העובד לפני הרעת תנאיו, יהא רשאי העובד, בנסיבות מסוימים (ככל שהוכיח כי אכן הורעו תנאיו), להתפטר מעבודתו בדין מפוטר ולדרוש מהמעביד פיצויים.

 

מתי אכן תחשב הרעה בתנאי העסקה כמוחשית וכ- התפטרות בשל הרעת תנאי העסקה?

 

"כאשר הצר המעביד את צעדיו של העובד או הרע את תנאי עבודתו באופן מוחשי עד שלא השאיר בידו כל ברירה אם לנטוש את העבודה ולהתפטר" (ע"א 118/57 לזרוס נ' האחים ברנט את בורכרד בע"מ פ"ד יב 1613). הרעת התנאים חייבת להיות רצינית עד אשר בית המשפט ייחס למעביד את הרצפון להתפטר מן העובד. העובדה שהוצעה לעובד עבודה אחרת מעידה את ההיפך מהכוונה הדרושה.(דב"ע נג/3-210 אהרון רביוב נ' נאקו שיווק בע"מ פד"ע כז 514; ע"א 496/67 סלומון שוקרי נ' מדינת ישראל פ"ד כב _1( 395 (ת.א. 219/63; פ"מ נט 93).

 

הרעת תנאים לעובדים בשכר (במשמרות)

 

כאשר עובד שעבד מספר קבוע של משמרות תקופה ארוכה, והמעביד מחליט להפחית את מספר משמרותיו או לשנות, והעובד נאלץ להתפטר בעקבות כך, יכול הדבר, בנסיבות מסוימות, להיחשב – כמתפטר בדין מפוטר, ואותו עובד יהא זכאי לקבל פיצויים. אחות שהתקבלה לעבודה למשמרת ערב וכך עבודה שנים והמעביד הודיע לה על שינוי במשמרותיה, וסירב להמשיך ולהעסיקה כאמור, ייחשב הדבר להרעה מוחשית בתנאי עבודתה של העובדת. (תב"ע ח"י לז/3-478 אסתר צור שבי נ' נוה שומרון בע"מ פד"ע ט ק"י);

כך גם דרישה מעובד שעבד שנים רבות במשמרת בוקר, לעבוד במשמרת אחר הצהריים, עשויה להוות הרעת תנאים מוחשית. (דמ (ים) 2830/02 חנה ברהום נ' פרמייר ים המלח מעבדות קוסמטיקה בע"מ לא פורסם). דרישה מעובד, העובד תקופה ממושכת יום מסוים אחד בשבוע, לשנות את יום עבודתו, מהווה הפרה של הסכם ההתקשרות והרעה מוחשית של תנאי העבודה (דמ (חי) 6944/01 חנאו נג'ר-זועבי נ' מכללת מרכז הגליל

 

שינוים בתנאי העסקה על-ידי העובד

 

יצוין כי התפטרות בשל הרעת תנאי העסקה לא צפויה להיחשב כדין מפוטר – במידה והעובד בעצמו מבקש מהמעביד לשנות את המשמרות שנהג לעבוד עד לאותו שלב וכתוצאה מסירובו של העובד לא יוכל העובד להמשיך ולעבוד אצל המעביד. שכן, לא חלה הרעה הלכה למעשה בתנאי העסקתו של העובד.

 

בית המשפט פסק, כי אי היענות המעסיק לדרישות עובד לשינוי תנאי העסקתו, אינה מהווה הרעה בתנאי העבודה, ואינו מהווה התפטרות בשל הרעת תנאי העסקה:

 

"התנאים הסוציאליים האחרים שאותם הוא תובע לעצמו, שלא לדבר על העלאת שכר סתם, הם הטבות נוספות אשר אינן נובעות מחובה חוקית או חוזית המוטלת על המשיבה, אלא נובעות מתנאי עבודה מוסכמים הקיימים לדבריו במקומות עבודה אחרים. אבל תנאים אלה, שהמשיבה לא קיבלה אותם על עצמה מרצונה וגם אינם מחייבים אותה בתוקף החוק, אין היא מחוייבת להנהיגם או לקיימם. המשיבה לא שינתה דבר בתנאי העבודה של המערער לרעתו; הוא שביקש שינוי התנאים לטובתו על מנת להשוותם עם המקובל לטענתו אצל מעבידים אחרים. על ידי שום פירוש, ולו הדחוק ביותר, אין לקרוא לזה הרעה בתנאי העבודה אצל המשיבה. (ע"א 525/64 עירית פתח-תקוה נ' א. פרידמן פ"ד יט(2) 395)

 

*אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי

מעוניינים לקבל מידע נוסף?