דף הבית
הסכם ממון
הפרדה רכושית הסכם ממון

הפרדה רכושית הסכם ממון

 

הפרדה רכושית הסכם ממון – בית המשפט המחוזי דחה ערעור שהגישה אישה כנגד בעלה לשעבר, בו היא ביקשה לבטל הסכם ממון שנכרת ביניהם בטענה כי אינו תקף משום שהוטעתה על-ידי בעלה. אולם בית המשפט דחה את הערעור וקבע שמדובר בניסיון חסר תום לב מצד האישה לנסות ולבטל בטענות סרק הסכם ממון שאושר

 

בני הזוג נישאו זה לזו בשנת 2003, וכשנה לפני נישואיהם נערך ביניהם הסכם ממון שאושר על-ידי בית המשפט לענייני משפחה. כעבור מספר שנים החליטו בני הזוג להתגרש ולאחר מכן הגישה האישה כנגד בעלה לשעבר תביעה אל בית משפט לענייני משפחה, בה ביקשה לבטל את אישור בית המשפט ואת הסכם הממון עצמו.

 

טענות האישה בנוגע

 

במסגרת התביעה ביקשה האישה להחיל על חלוקת הרכוש בין הצדדים – הסדר איזון משאבים הקבוע במסגרת חוק יחסי ממון בין בני זוג על מנת לקבל מחצית מרכושו של בעלה לשעבר, תוך שטענה כי הוא בעל ממון רב ושאת החלק המכריע של הונו עשה בשנים האחרונות שהיו הם ביחד, תחילה כידועים בציבור ולאחר מכן כבני זוג נשואים.

 

עוד טענה האישה בין היתר, כי הסכם הממון שנחתם בינה לבין בעלה לשעבר לפני נישואיהם אינו תקף, וכי למרות שהוסכם בו על הפרת רכוש מוחלטת ביניהם בפועל הם לא נהגו כך, אלא הסכימו לנהוג בדרך של שיתוף ברכוש. כמו כן נטען, כי אישור הסכם הממון שניתן על-ידי בית המשפט ניתן תוך מעשיי הטעיה ומרמה חמורים מצד בעלה לשעבר, משום שהוא הציג בפני בית המשפט אמירות שקירות כגון – שהם היו בתחילת מערכת יחסיהם במועד חתימת הסכם הממון, וכי אין להם רכוש משותף, בעוד שהם היו ידועים בציבור כשלוש וחצי שנים לפני כן והיה להם רכוש משותף בסכומי עתק.

 

טענות הבעל בנוגע ל- הפרדה רכושית הסכם ממון

 

במסגרת כתב ההגנה שהגיש בעלה לשעבר של האישה נטען בין היתר, כי תביעתה של האישה מופרכת וקנטרנית וכי היא מנסה לסחוט ממנו כספים שכלל אינם מגיעים לה, לאחר שקיבלה את מלוא הסכומים שהייתה זכאית לקבל על פי הסכם הממון אשר נחתם ביניהם ואושר על-ידי בית המשפט, ולכן טען כי מדובר בהסכם ממון תקף ומחייב.

 

עוד טען הבעל לשעבר, כי מאחר והיה לו חשש שהאישה מעוניינת בקשר עמו רק בשל רכושו, היא הבהירה לו עוד מראשית יחסיהם – כי היא מוכנה לחתום על הסכם ממון שיסדיר ויעגן את עקרון הפרדת הרכוש המוחלטת ביניהם, אשר אף מומש על-ידם כאשר נחתם ואושר בהסכמה חופשית והבנה מלאה.

 

החלטת בית המשפט לענייני משפחה

 

במסגרת פסק הדין דחה בית משפט לענייני משפחה את תביעת האישה וקבע שהסכם הממון שנחתם בין הצדדים תקף, והוכח בפניו שהאישה התייעצה עם מיטב הפרקליטים בנוגע להסכם טרם חתימתו עליו, ושמדובר באישה דעתנית ואינטליגנטית שבחנה היטב כל סעיף בהסכם הממון ולא העירה במהלך המשא ומתן שהתנהל בין הצדדים לקראת חתימתם על הסכם ההמון הערות כלשהן בנוגע להפרדה רכושית מוחלטת שלה מרכושו וזכויותיו של הבעל כפי שנקבע במסגרת הסכם הממון.

 

עוד קבע בית המשפט כי ההפרדה הרכושית בין הצדדים במסגרת ההסכם הממון היווה מבחינתו של הבעל תנאי להמשך החיים המשותפים עם האישה, והאישה הייתה מודעת היטב לתנאי זה והסכימה לכך מרצונה חופשי ומתוך בחירה, והייתה יכולה לבחור שלא להמשיך במערכת היחסים ובחיים המשותפים עם הבעל, אך בחרה להיעתר לתנאי היסודי להמשך החיים המשותפים, ולוותר על כל זכות שלה ברכוש הבעל אשר נצבר על ידו הן במהלך מגוריהם המשותפים לפני נישואיהם והן לגבי הרכוש שצברו במהלך הנישואין ולאחר פרידתם.

 

הערעור

 

על פסק הדין הגישה האישה ערעור לבית המשפט המחוזי בתל-אביב במסגרתו שבה וביקשה לבטל את הסכם הממון, וטענה כי הסכם הממון שנחתם בין הצדדים לפני נישואיהם לא היה תקף משום שלא היו אז "בני זוג", וכן טענה שהוכח בפני בבית המשפט כי במועד חתימת הסכם הממון לא הייתה בכוונת הצדדים להינשא, אלא להמשיך חייהם כידועים בציבור – עובדה השוללת את תוקפו של הסכם הממון.

 

בנוסף הוסיפה וטענה האישה, כי האישור שניתן על-ידי בית המשפט לענייני משפחה ביחס להסכם הממון אינו מהווה אישור כדין ואינו תקף משום שהוא נעדר סעיפים בהסכם שצריכים לשמש בהסכם ממון המונעים מההסכם כולו את תוקפו החוזי ושהסכם הממון נחתם תוך הטעיה ומרמה מצד בעלה לשעבר.

 

כנגד טענות האישה שב וטען בעלה לשעבר במסגרת הערעור, כי היא חתמה על הסכם הממון בידיעה ברורה על ההפרדה הרכושית המלאה ביניהם ונתנה על כך את הסכמתה, וכי בעת חתימת הסכם הממון הייתה בכוונת הצדדים להינשא תוך שהאישה ידעה כי מערכת היחסים הזוגית שלהם מותנת בהתקיימות משטר של הפרדת רכוש מוחלטת, ולמרות שהיא קיבלה תנאי זה שבא לידי ביטוי בהסכם הממון, היא מבקשת מבית המשפט להשתחרר מבחירתה ומהתחייבויותיה לאחר שנהנתה מהם ולאחר שקיבלה מהבעל סכומי עתק.

 

החלטת בית המשפט המחוזי בעניין הפרדה רכושית הסכם ממון

 

בית המשפט המחוזי בתל-אביב דן בטענות הצדדים והחליט לדחות את ערעור האישה תוך שחייב אותה לשלם לבעלה לשעבר שכר טרחה בסך של כ-100,000 ₪. בית המשפט קבע שמדובר בניסיון חסר תום לב מצד האישה לביטול הסכם הממון בטענות סרק ובשעה שהסכם הממון אושר כדין ומחייב את הצדדים ולו האישה הייתה שותפה לו, ובעת שהייתה לה ידיעה ברורה למה שנקבע בהסכם לגבי משטר ההפרדה הרכושית המוחלטת בין השניים בכל שלב של הקשר ביניהם.

 

עוד קבע בית המשפט המחוזי שלא הוכח שהסכם הממון נכרת בנסיבות של הטעיה או מרמה, אלא הוכח להיפך, כי הסכם הממון נכרת בין הצדדים בהסכמה ובחירה מלאה מרצון חופשי, ומהפן החוזי של הסכם הממון – האישה מנועה לעתור כנגד תוקפו לאחר שבית המשפט שאישר את הסכם הממון נוכח שהצדדים עשו את ההסכם בהסכמה לאחר שהבינו את משמעותו ותוצאותיו, ולאחר מכן הם פעלו בהסתמך על הסכם זה, והאישה אף קיבלה מהבעל את מלוא הסכומים שלהם הייתה זכאית מכוח הסכם הממון ואף מעבר לכך.

הבהרות:
פרטי התיק – עמש (ת"א) 46612-10-12 פלונית נ' פלוני.

אין באמור לעיל בכדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. משרדנו לא ייצג את מי מבעלי הדין בתיק הנ"ל.

מעוניינים לקבל מידע נוסף?