דף הבית
מאמרים
ביטול עסקה אזרח ותיק – חוק הגנת הצרכן

ביטול עסקה אזרח ותיק – חוק הגנת הצרכן

אזרח ותיק רשאי להודיע על ביטול עסקת מכר מרחוק או עסקה ברוכלות על פי חוק הגנת הצרכן – תוך 4 חודשים מיום ביצוע העסקה, בכפוף לכך שמועד העסקה הנו מעל ל-7 ימי עסקים, זאת להבדיל מצרכנים רגילים הזכאים לבטל עסקה כזו בתוך 14 ימים.

 

 

זכות ביטול עסקה זו של אזרח ותיק קבועה בסעיף 14ג1(ג) לחוק הגנת הצרכן:

 

 

" 14 ג1(ג)בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב), לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. "

 

מה הגיל שנחשב אזרח ותיק לצורך ביטול עסקה על פי חוק הגנת הצרכן?

 

 

על מנת לממש את הזכות לביטול העסקה, עליכם להיות בני 65 שנים ומעלה. קיימים מקרים שבהם נמסר לצרכנים שהנם אזרחים ותיקים, כי הם אינם יכולים לממש את זכותם לביטול העסקה, מאחר ואזרח ותיק נדרש להיות בן 67 ולמעלה.

 

 

אומנם על פי חוק האזרחים הותיקים, הגדרת "אזרח ותיק" – הנה כל תושב ישראל שהגיע לגיל הפרישה על פי חוק גיל פרישה, ובמסגרת חוק זה גיל הפרישה נכון למועד זה (שנת 2020) הוא גיל 67 לגבר ו-62 לאישה. יחד עם זאת, אין גיל זה רלוונטי לצורך ביטול עסקה על פי חוק הגנת הצרכן, שבו נקבע כי ההגדרה של "אזרח ותיק" הוא – "מי שמלאו לו 65 שנים".

 

מזה עסקת מכר מרחוק לצורך ביטול עסקה כ- אזרח ותיק?

 

 

עסקת מרחק מרחוק מרחוק מוגדרת במסגרת חוק הגנת הצרכן כ- "התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסק". הכוונה היא לעסקה המבוצעת דרך האינטרנט או בטלפון, אשר אותה ביצע הצרכן בעקבות פרסום של העוסק, להבדיל מעסקה פרונטלית המתבצעת בבית העוסק, ובלבד שההתקשרות בין הצדדים כללה שיחה או התכתבות.

 

 

מה זה עסקה ברוכלות מכוח חוק הגנת הצרכן?

 

 

הזכות לביטול עסקה בתוך 4 חודשים עבור אזרחים ותיקים, חלה גם על עסקה ברוכלות.

 

המונח "רוכלות" מוגדר בסעיף 8 לחוק הגנת הצרכן כך:  "הצעת עסקה לצרכן מאת עוסק, או מי מטעמו, שבא שלא לפי הזמנה למקום מגוריו, שירותו הצבאי, עבודתו, לימודיו או לקרבתם, וכן לכל מקום שאינו בית עסק של העוסק או של מי מטעמו (להלן – מקום הצרכן), או פניה יזומה של עוסק לצרכן בכל דרך שהיא, שבעקבותיה הגיע העוסק, או מי מטעמו, למקום הצרכן כדי לקשור עסקה."

 

מדובר בעסקאות הכוללות מפגש בין הצדדים שלא בכותלי בית העסק, אלא בבית הלקוח או במקום העבודה וכיו"ב, ומבוצעות בעקבות פניה יזומה של בית העסק אל הלקוח.לדוגמה, חברת תיירות פונה לחברי קיבוץ מסוים ומציעה להם לרכוש חבילה של טיול מאורגן, ולאחר מכן מגיע נציג מטעם החברה למפגש עם חברי הקיבוץ על מנת להציע להם לרכוש את החבילה.

 

 

ביטול עסקה של אזרח ותיק בעסקאות למתן שירותי תיירות מחוץ לישראל

 

 

בעסקאות מסוג זה קיים מאפיין מיוחד שכן, קיימים מקרים רבים בהם צרכנים מזמינים חבילת נופש דרך סוכן, שכוללת שירותי תיירות מחוץ לישראל, המוזמנים על-ידי הסוכן לצרכן דרך ספקים זרים שאינם כפופים להוראות חוק הגנת הצרכן.

 

 

לכן, יכול להיווצר מצב בו הסוכן כבר הזמין עבור הצרכנים את אותם שירותים, ולאחר מכן הצרכנים הודיעו לו על ביטול העסקה על פי חוק הגנת הצרכן, אך הסוכן לא יכול לבטל את שירותים אלה מול הספקים בחו"ל, אלא רק על פי תנאי הביטול הספציפיים שלהם.

 

 

לכן במסגרת תיקון שבוצע בחוק הגנת הצרכן במהלך שנת 2019 נקבע, כי בעסקאות למתן שירותי תיירות, הכוללים שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אשר ניתנים במלואם מחוץ לישראל ובאמצעות נותן שירות מחוץ ישראל, רשאי העוסק להציע לצרכן לבחור בין זכות הביטול הרגילה בעסקאות מכר מרחוק על פי חוק הגנת הצרכן או בין זכות הביטול הניתנת במסגרת מדיניות הביטול של נותן השירות מחוץ לישראל.

 

 

יחד עם זאת, על העוסק לפרסם בעת השיווק של החבילה ובטרם התקשרותו עם הצרכן – את מדיניות הביטול, לרבות מועדי ביטול ודמי הביטול. עוד יודגש כי נטל ההוכחה לעניין גילוי מדיניות הביטול לצרכן לפני ביצוע העסקה מוטל על העוסק.

 

 

עוד חשוב לציין, לעניין טיסה הכוללת חניית ביניים (עם קונקשן), הממריאה מישראל או אליה, כי אינה נחשבת כשירות הניתן במלואו מחוץ לישראל, קרי – לא ניתן להכיל על אותה טיסה מדיניות ביטול של נותן השירות מחוץ לישראל, מאחר וכאמור השירות לא ניתן במלואו מחוץ לישראל.

 

 

ככל והטיסה שלכם בוטלה לא על ידכם אלא על ידי חברת התעופה, הרי שחוק הגנת הצרכן לא חל במקרה זה אלא חוק שירותי תעופה, במסגרתו ניתן לקבל במרבית המקרים של ביטולי טיסות פיצוי כספי.

 

מימוש זכות ביטול עסקה של אזרח ותיק על פי חוק הגנת הצרכן

 

 

במידה והנכם עומדים בתנאים לעיל לביטול העסקה מתוקף היותכם אזרחים ותיקים (כלומר הנכם בני 65 שנים ומעלה + טרם עברו 4 חודשים ממועד העסקה + נשארו עוד למעלה מ-7 ימי עסקים למועד ביצועה + ביצעתם את העסקה מרחוק), עליכם לשלוח בכתב לעוסק – הודעה על ביטול העסקה – ובה לציין במפורש את מס' ההזמנה, סכום התשלום ששילמתם, התאריך שביצעתם אותה – ולוודא שהעוסק קיבל את ההודעה (מומלץ גם לשלוח בדואר רשום – על מנת שיהיה תיעוד של מועד המשלוח).

 

 

בנוסף, חשוב לזכור לציין על גבי ההודעה תאריך שבו שלחתם אודה, וכן רצוי לצרף אליה העתק תעודת זהות שלכם (על מנת שהעוסק יראה את גילכם) + קבלה עבור התשלום ששילמתם, וכן רצוי להדגיש על גבי ההודעה שהנכם מבקשים לממש את זכותכם לביטול העסקה כאזרח ותיק.

 

תוצאות ביטול עסקה מרחוק

 

 

ככל ועמדתם בתנאים לביטול העסקה והודעתם לעוסק על ביטול העסקה בכתב, על העוסק להחזיר לכם בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את התשלום ששילמתם לו ולמסור לכם עותק מהודעת ביטול החיוב.

 

העוסק לא יהיה רשאי לחייב אתכם בסכום כלשהו עבור ביטול העסקה למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה או 100 שקלים, לפי הנמו שביניהם.

 

מה עושים אם מסרבים לבטל לכם?

 

 

ככל והעוסק מסרב לבטל את העסקה על אף שאתם עומדים בתנאי הביטול, והמצאתם לו הוכחה על כך שהנכם אזרחים ותיקים על פי חוק הגנת הצרכן, תהיו רשאים להגיש נגדו תביעה לפיצוי.

 

 

סעיף 31א(א)(4) לחוק הגנת הצרכן, מקנה לבית המשפט סמכות לחייב את העוסק שלא אפשר לאזרח הותיק לבטל עסקה בניגוד להוראות סעיף 14ג1(ג) לחוק הגנת הצרכן ולא השיב לו את התשלום, פיצויים לדוגמה שאינם תלויים בנזק, בסכום שלא יעלה על 10,000 ₪.

 

חובת הודעת הביטול 7 ימים לפני הנסיעה

 

כך לדוגמה, ככל ומדובר בעסקה שעונה לכאורה להגדרת "אזרח ותיק" על פי סעיף 14ג1 לחוק הגנת הצרכן, והצרכן רשאי לבטלה בתוך 4 חודשים, הצרכן לא יהיה רשאי לבטלה מכוח חוק הגנת הצרכן – מקום בו מועד נסיעתו הנו פחות מ-7 ימים ממועד הודעת הביטול.

 

שכן, סעיף 14ג1(ה) לחוק הגנת הצרכן קובע כי הוראות סעיף זה באות להוסיף על הוראות סעיפים 14 ו- 14ג' ולא לגרוע מהן, ואילו סעיף 14ג'(ד) לחוק קובע כי הוראות סעיף קטן ג' וכן הוראות סעיף 14ג'1(ג) (המתייחס לעסקת מכר מרחוק שנערכה בין היתר עם אזרח ותיק), לא יחולו על עסקת מכר מרחוק של "(2) שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה, קודם המועד שבו אמור השירות להינתן".

 

כלומר, גם כאשר במקרים בהם מדובר באזרח ותיק ובביטול עסקת מכר מרחוק, חלה חובה להודיע על ביטול עסקה של "הארחה, נסיעה, חופש או בילוי", 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם המועד, וכאשר הודעה זו נמסרת פחות מ-7 ימים, לא עומד הצרכן בזכות לבטל את העסקה לפי הוראות חוק הגנת הצרכן.

 

 

 

 

חברת תיירות חויבה להשיב לאזרחים ותיקים כ- 15 אלף ₪

זוג פנסיונרים ביקשו לבטל הזמנה לטיול מאורגן בהתאם לזכות הקיימת לאזרחים ותיקים בחוק הגנת הצרכן. אולם חברת התיירות טענה שלא מדובר בעסקת מכר מרחוק וסירבה להשיב 70% מהתמורה. בית המשפט קיבל את התביעה וקבע – גם פרסום באינטרנט נחשב כשיווק מרחוק, ומאפשר לבטל את העסקה.

 

במסגרת פסק דין שניתן על-ידי בית משפט לתביעות קטנות בראשון לציון, חויבה חברת תיירות להשיב לזוג נוסעים את מלוא התמורה ששולמה על-ידם עבור הזמנת טיול מאורגן למצרים, ושבוטלה על-ידם מכוח חוק הגנת הצרכן.

 

 

הנוסעים, בני זוג בשנות ה-70 לחייהם, רכשו בסוף שנת 2019 מחברת התיירות – חבילה של טיול מאורגן למצרים שתוכנן לצאת בחודש מרץ 2020 ועבורו שילמו לה כ-20 אלף ₪. לטענתם, הם ביצעו את ההזמנה לאחר שקיבלו מהחברה פרסומת באינטרנט שכללה טופס יצירת קשר, ויום לאחר שמילאו את הטופס יצר עמם קשר טלפוני נציג החברה, ולאחר מכן הם ביצעו את ההזמנה לאותו טיול.

 

כעבור כחודשיים ממועד ההזמנה ולאחר שהנוסעים כבר שילמו לחברה את מלוא התמורה עבור הטיול, הם החליטו על רקע חששם לטוס בשל משבר הקורונה – לבטל את ההזמנה, ולכן הם שלחו לחברה הודעה על ביטול עסקה מכוח חוק הגנת הצרכן, המאפשר להם בשל היותם אזרחים ותיקים – לבטל עסקה שבוצעה מרחוק, בתוך 4 חודשים ממועד ביצוע ההזמנה.

 

אולם חברת התיירות סירבה להשיב לנוסעים 70% מהתמורה המהווים כ-15,000 ₪ והסכימה להשיב להם 30% בלבד, תוך שטענה שהם לא היו זכאים לבטל את הזמנתם מכוח חוק הגנת הצרכן, מאחר ולא התקיימה ביניהם לפני ביצוע ההזמנה שיחה מהותית, ולכן הם חויבו לשלם לה דמי ביטול בהתאם למדיניות תנאי הביטול של החברה.

 

לאור התנהלותה של חברת התיירות, הגישו הנוסעים לבית המשפט תביעה כנגד החברה בסיועו של עו"ד אהוד פאי העוסק בדיני תיירות ובה טענו בין היתר, כי במקרה זה הם עמדו בכל התנאים הנדרשים לצורך ביטול העסקה מכוח חוק הגנת הצרכן, ולכן חברת התיירות לא הייתה רשאית לגבות מהם דמי ביטול בהתאם לתנאיה, ובסתירה להוראות חוק הגנן הצרכן.

 

 

החברה טענה שלא מדובר בעסקת מכר מרחוק מכוח חוק הגנת הצרכן

 

במסגרת פסק הדין דן בית המשפט בשאלת הזכאות של אזרחים ותיקים לביטול עסקה, שההתקשרות בוצעה בין הצדדים בהמשך לפרסום באתר האינטרנט של חברת התיירות, ולפרסומים והודעות שהתקבלו הנוסעים בדואר האלקטרוני מחברת התיירות.

 

 

בית המשפט ציין כי חברת התיירות הודתה שהנוסעים היו רשומים אצלה ברשימת התפוצה, ושהם קיבלו ממנה מעת לעת פרסומים והודעות בנוגע לטיולים ששיווקה. אולם הנוסעים לא צירפו לתביעתם העתק של הפרסומת של הטיול הספציפי שהוזמן מאחר והם לא שמרו את המייל, אך טענו שהם קיבלו פרסומת בנוגע לאותו טיול, ולאחר מכן הם השאירו את פרטיהם בטופס הרשמה, על מנת שנציג יצור עמם וביצעו דרכו טלפונית את ההזמנה.

 

 

במסגרת הדיון שהתקיים בפני בית המשפט טענה חברת התיירות בין היתר, שהנוסעים לא היו זכאים לקבל את התמורה חזרה, מאחר ולא היה מדובר בעסקת "מכר מרחוק", משום שפנייתם אליה נעשתה לאור הכרות קודמת שלהם עם החברה ולאחר שהם השתתפו בטיול אחר שארגנה בעבר, ולא בעקבות פרסום שנשלח אליהם. עוד טענה, שהנוסעים הם אלה שיזמו את הפניה אליה דרך אתר האינטרנט של החברה ולא החברה אליהם.

 

גם פרסום באתר החברה נחשב כשיווק מרחוק

 

בית המשפט החליט לקבל את תביעת הנוסעים (למעט דרישתם לחיוב החברה בפיצויים לדוגמה), והורה לחברת התיירות להשיב להם את מלוא דמי הביטול שנגבו מהם בסך כ-15,000 ₪ בקיזוז 100 ש"ח מכוח חוק הגנת הצרכן, בתוספת הוצאות בסך 500 ₪.

 

 

בית המשפט התייחס לכוונת המחוקק באשר להארכת תקופת ביטול עסקת מכר מרחוק (מ-14 ימים ל-4 חודשים), שמבצעים צרכנים הנמנים על אוכלוסיות מיוחדות לרבות אזרחים ותיקים זה: "המחוקק סבר, כי לגבי אוכלוסיות אלה קיים חשש שהעסקה נכרתה עקב לחץ שיווקי שהופעל על הצרכן או בנסיבות בהן לא הובנו פרטי העסקה באופן מלא ועל כן יש הצדקה להאריך את תקופת הביטול, כדי לאפשר לצרכן להתייעץ…" (ציטוט מפסק הדין).

 

 

בית המשפט דחה את טענת חברת התיירות, לפיה מאחר והנוסעים לא הציגו את הפרסומת שנשלחה אליהם ביחס לטיול שהוזמן לא מדובר בעסקת מכר מרחוק הניתנת לביטול מכוח חוק הגנת הצרכן, וציין כי "די שהמסר השיווק של העוסק – הכולל הצעה להתקשר בעסקה ללא נוכחות משותפת של הצדדים – הגיע לצרכן (אף אם באמצעות כניסה יזומה לאתר האינטרנט של החברה", על מנת שהעסקה תיחשב כעסקת מכר מרחוק.

 

 

עוד קבע בית המשפט, שהנוסעים הוכיחו שמאז הטיול הראשון שהם הזמינו בעבר מחברת התיירות הם היו רשומים ברשימת התפוצה שלה, וקיבלו פרסומות על טיולים ונופשים אותם ארגנה החברה, ושבעקבות פרסומים אלה הם פנו לחברה לבצע את ההזמנה ומילאו טופס הזמנה שהיה מצוי בגוף הפרסום של הטיול שהוזמן ובוטל על-ידי הנוסעים לאחר מכן.

 

 

עוד ציין בית המשפט כי "שיווק מרחוק" מוגדר גם כפניה של עוסק לצרכן באמצעות רדיו, טלוויזיה ותקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, וכי לא מצופה מצרכן שצפה בפרסום כלשהו בטלוויזיה או ברדיו שגרם לו לבצע את העסקה, להוכיח שהפניה התבצעה באופן ספציפי אליו "ודי שיראה כי בוצע פרסום של השירות אותה הציעה החברה", ואף פרסום המבוצע באתר אינטרנט של חברה המיועד לכל מי שנכנס לאתר – ייחשב ככזה.

 

 

"כשם שצפייה בטלוויזיה היא פעולה יזומה של הצרכן ללא פניה קודמת של העוסק הרי שגם בכניסה לאתר אינטרנט אין לחייב לטעמי דרישה של פניה קודמת של העוסק בטרם כניסת לקוח לאתר אינטרנט לצורך התקשרות בעסקה", כך ציין בית המשפט בפסק הדין.

 

 

הוראות חוק הגנת הצרכן גוברות על תנאי ההזמנה

 

 

עו"ד אהוד פאי מסביר: "מדובר בפסק דין חשוב, שעולה בקנה אחד עם הרציונל של זכות ביטול עסקת מכר מרחוק עבור אזרחים ותיקים המוסדרת בסעיף 14ג1 לחוק הגנת הצרכן…

 

סעיף זה קובע שאזרח ותיק (בן 65 ומעלה), לרבות עולה חדש או אדם עם מוגבלות, יהא רשאי לבטל עסקת מכר מרחוק בתוך 4 חודשים מיום ביצוע העסקה, אם ההתקשרות כללה שיחה; בוצעה ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה; וכן כללה פניה של העוסק לצרכן באמצעות בפרסומת (כגון: בטלוויזיה, ברדיו, באינטרנט וכיו"ב), במטרה להתקשר בעסקה.

 

חשוב לציין, שחברות התיירות אינן רשאיות לסתור את הוראות חוק הגנת הצרכן מאחר והן הוראות קוגנטיות, כלומר גם אם במסגרת המדיניות ותנאי הביטול של החברה נקבע כי החברה תהיה רשאית לגבות מהנוסעים דמי ביטול בשיעור של 50%, הוראות חוק הגנת הצרכן גוברות על תנאי הביטול של החברה, וגם אם הנוסעים חתמו על תנאי הזמנה אלה".

מעוניינים לקבל מידע נוסף?