דף הבית
מאמרים
איך מבטלים צוואה?

איך מבטלים צוואה?

באילו דרכים ניתן לבטל צוואה?

 

איך מבטלים צוואה? על מנת שביטול צוואה תוכר על-ידי בית המשפט, על עורך הצוואה המעוניין לבטלה, לפעול באופן אקטיבי לביטולה, וזאת באמצעות הצהרה בכתב על בטלותה או השמדה. במקרים בהם יתעורר ספק מה הייתה כוונת המנוח, בית המשפט יטה שלא לבטל את הצוואה, כל עוד לא תהיה בפניו הוכחה המוכיחה בוודאות את רצינות המצווה בדבר חזרתו מן הצוואה, וזאת לאור העיקרון של כיבוד רצון המנוח, על-ידי מימוש צוואתו.

לקריאת מאמר על התנגדות לצוואה לחצו כאן

איך מבטלים צוואה שנערכה בכתב יד?

על מנת לבטל צוואה שנערכה בכתב יד על המצווה לערוך "כתב ביטול", ובו לציין בכתב ידו כי הצוואה בטלה. כמו כן, על המצווה לכתוב בכתב הביטול את התאריך ולחתום.

איך מבטלים צוואה שנערכה בפני עדים?

על מנת לבטל צוואה שנערכה בפני עדים, על המצווה לערוך גם במקרה זה "כתב ביטול", אשר יכלול את הצהרתו בדבר ביטול הצוואה, תאריך וחתימתו בפני שני עדים. על העדים לחתום על כתב הביטול.

איך מבטלים צוואה שנערכה בפני רשות?

על מנת לבטל צוואה שנערכה בפני רשות, על המצווה להצהיר על ביטול הצוואה בפני שופט, רשם או דיין, או להגיש כתב ביטול צוואה לאחד מאלה, תוך שהם קוראים את דבר הביטול בפניו, והוא מצהיר בפניהם שהוא כתב ביטול צוואתו.

איך מבטלים צוואה שנערכה בעל פה?

על המצווה להודיע בעל פה בפני שני עדים המבינים את לשונו, כי הוא מבטל את צוואתו. יצוין, כי ניתן לבטל צוואה בעל פה, רק במקרים ספציפיים, בהם מצבו הרפואי של המצווה מנע ממנו לעשות צוואה בדרך אחרת.

 

האם צוואה חדשה מבטלת צוואה קודמת?

כאשר המצווה עורך צוואה חדשה, אף אם אין בה ביטול מפורש של הצוואה הקודמת, רואים אותה כמבטלת את הצוואה הקודמת, גם אם אין בצוואה החדשה אלא הוספה לאמור בצוואה הקודמת.

בשונה מביטול צוואה בדרכים שפורטו לעיל, אשר הנן במהותן פעולות משפטיות, בהן נדרש המצווה המעוניין לבטל צוואה, לערוך צוואה חדשה, או כתב ביטול צוואה, קיימת דרך נוספת לביטול צוואה, המבוססת על פעולה פיזית שהנה – השמדת הצוואה. חוק הירושה קובע כי ככל והמצווה השמיד את הצוואה "חזקה עליו שהתכוון בכך לבטלה". ככל והוכח שהמצווה החליט להשמיד את צוואתו המקורית, חזקה כי התכוון לבטלה.

 

*אין באמור לעיל בכדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי

מעוניינים לקבל מידע נוסף?